En data d’avui, 16 de juny de 2023, s’ha reunit la Junta electoral territorial núm. 7, a la que es troba adscrita la Cambra de Comerç de Manresa, per procedir a proclamar les candidatures per sufragi dels electors i les electores, així com les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials. S’han proclamat les 70 candidatures presentades per sufragi dels electors i les electores, de les quals 6 s’han declarat electes en ser el nombre de candidatures igual al nombre de vocalies a cobrir. Per la mateixa raó, les 4 candidatures presentades a proposta de les organitzacions empresarials també s’han declarat electes.

Trobareu tota la informació en l’apartat d’aquest web: “Eleccions 2023 / Candidatures proclamades i candidats electes”.