ORGANITZACIÓ I ENGINYERIA DE LA PRODUCCIÓ I DIRECCIÓ DE PLANTES INDUSTRIALS

 

Més informació sobre el Postgrau aquí

 

La Universitat Politècnica a Manresa ( EPSEM ) organitza aquest Postgrau presencial amb un Ajut Especial per a persones aturades.

 

OBJECTIUS

 

  • Conèixer els processos clau que composen globalment una empresa industrial i els de producció en particular.
  • Conèixer les especificitats de les plantes de producció industrial, les seves característiques i problemàtiques.
  • Oferir formació teòrica i pràctica en l’organització i la gestió eficient i competitiva de les operacions de les empreses industrials, d’acord amb les tendències més avançades.
  • Oferir participació directa de l’alumnat en activitats de treball en equip, en la realització de casos pràctics, utilització de paquets informàtics i, especialment, la realització del projecte final del programa.
  • Assolir els coneixements de com implantar un sistema productiu òptim des del punt de vista de l’eficiència i la competitivitat, per no perdre el tren del futur.

 

A QUI VA DIRIGIT

 

  • Titulats de grau universitari i llicenciats amb titulació superior, amb validesa a efectes oficials.
  • Titulats de diplomatura o de primer cicle si provenen d’estudis de caràcter tècnic (enginyeries o similars) o d’Administració i Direcció d’Empreses.
  • Persones amb títols homologables d’universitats estrangeres.