Oberta la convocatòria de Microcredits per part del Consell Comarcal del Bages

 

Microcredits

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts reintegrables, que consisteix en l’atorgament de microcrèdits, és facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses i ocupació i la reactivació del teixit industrial i econòmic de la comarca. La convocatòria està circumscrita a les activitats econòmiques que es desenvolupin en l’àmbit territorial de la comarca del Bages.

Els/les emprenedors/res i les empreses beneficiàries hauran de retornar, únicament i de manera íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals, en el termini de quatre anys. Es podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o parcial el microcrèdit, sense cap comissió per l’amortització.

Tindran prioritat els projectes amb inversions que: afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible; suposin una diversificació de les activitats econòmiques i productives de l’entorn local; continguin mesures adreçades a afavorir l’ètica i la qualitat empresarial; siguin iniciatives innovadores per a l’aprofitament d’espais productius no explotats susceptibles de generar nous llos de treball; contemplin la creació de llocs de treball dins el marc dels nous filons d’ocupació definits per la Unió Europea; afavoreixin la integració laboral de persones discapacitades i/o els col·lectius de difícil inserció. Es tindrà en compte l’interès social del projecte dins l’àmbit local on es porti a terme l’activitat, el manteniment d’una relació adequada entre els llocs de treball creats i les inversions realitzades, i la generació de valor en base a la tecnologia aplicada i l’efecte multiplicador de la inversió realitzada.

 

http://microcredits.ccbages.cat/

 

fulletó

 

Publicació BOPB 15-04-16