El Consell General de Cambres de Catalunya, reunit avui en Ple, demana als governs de la Generalitat i de l’Estat que adoptin les mesures urgents que siguin necessàries per millorar la situació de la línia ferroviària que uneix Lleida amb Barcelona. L’accident que va tenir lloc prop de Manresa el divendres passat, sumat al del novembre a Vacarisses, posa de manifest el deficient estat d’una infraestructura que travessa i uneix els territoris de sis Cambres de Comerç catalanes. Per aquest motiu, aquestes institucions consideren que les actuacions sobre aquesta via han de ser considerades prioritàries.

Les Cambres han assenyalat en diferents ocasions els dèficits històrics que afecten la línia de tren entre Lleida i Barcelona i que tenen conseqüències directes en la seguretat de les persones i la competitivitat de les seves empreses. Segons les Cambres, és responsabilitat d’ADIF resoldre aquestes deficiències, però és també necessari que el govern català la posi al nivell de prioritat que es mereix i faci totes les gestions possibles amb el govern de l’Estat per tal d’aconseguir que s’hi portin a terme amb urgència les inversions pertinents, per poder-hi circular amb la velocitat i seguretat pròpies del segle XXI.