La Cambra de Comerç de Manresa ha estat escenari, aquest matí, d’una singular sessió de formació per a empresaris i directius basada en els fonaments del judo aplicats a la internacionalització de les empreses. El consultor, executiu i cinturó negre manresà, Ferran Agúndez, conjuntament amb el professor i coach Carlos Martínez, han portat a terme una sessió, a cavall de la teoria i la pràctica, en la quals els assistents han comprovat com es pot superar en el món de l’empresa un adversari que, aparentment, sigui més gran i tingui millors condicions.

Els dos ponents han deixat molt clar que qualsevol procés d’internacionalització requereix moviment perquè cal canviar la forma de pensar i sortir de la zona de confort en la qual sovint les persones i les empreses s’instal·len. Han afirmat que exportar és relativament senzill i no requereix d’una preparació especial però, en canvi, internacionalitzar-se comporta una planificació i una anàlisi molt més complexa i a llarg termini.

Els responsables de la jornada han afirmat que les empreses que es volen internacionalitzar ho han de fer des de la intel·ligència i no des de la força, seguint els paràmetres sobre els quals es basa el judo.

La dotzena d’assistents a aquesta sessió han après alguns dels moviments bàsics del judo amb els quals, des de la rivalitat més lleial, s’aconsegueix desbancar el rival. Un dels primers passos de la formació ha estat la salutació del judo, que és símbol de respecte, lleialtat i competència. Posteriorment els participants han après un dels moviments per assolir una posició d’equilibri i avantatge per, finalment, poder fer la palanca i fer caure l’adversari.

La presentació de la sessió formativa l’ha fet Jaume Ferrer, tècnic en comerç internacional de la Cambra de Comerç de Manresa, el qual ha fet referència a un dels principals problemes que tenen les empreses de la comarca en el procés d’internacionalització, que és la seva mida petita, amb una mitjana que se situa en els 4,7 treballadors. Per tant, sovint han d’afrontar les pors associades a la nova realitat i que tenen molt a veure amb el desconeixement de l’idioma i la cultura del país, la falta d’hàbit de cooperació, la novetat o la petitesa.