Dimarts 22 de setembre, 360 assistents van participar en la quarta sessió del Cicle de  Jornades en “Descarbonització de la indústria” dedicada a les energies solar i fotovoltaica, eòlica i hidrogen com a energia renovable, totes elles aplicades en el sector industrial. Aquest cicle de jornades està organitzat pel Consell  General de Cambres de Catalunya i els clústers de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), de Bioenergia Catalunya i el d’Energia Solar (Solartys) amb el suport del Institut Català d’Energia (ICAEN) i ACCIO.

La benvinguda va ser a càrrec de Sílvia Gratacòs, Presidenta de la Cambra de Manresa que ha remarcat el paper de les Cambres de Comerç catalanes en l’impuls decidit, de l’eficiència energètica i les energies renovables, tant com a sectors econòmics pròpiament dits, com a eina per aconseguir una industria més eficient i sostenible. Ha remarcat que ja fa setmanes des del Consell de Cambres s’assenyalava que per fer front als compromisos de la transició energètica, Catalunya, en els propers 10 anys, havia de posar en servei un mínim de 6.270 MW de nova capacitat d’energia solar i fotovoltaica, amb una inversió de l’ordre de 5.568 M€ i que poden generar prop de 30.000 llocs de feina en tota la cadena. Per les Cambres de Comerç, el nou model energètic és un projecte de país que requereix que tots, govern, oposició, forces socials, patronals, institucions i Cambres remem en el mateix sentit i sabem trobar els consensos necessaris per posar les bases del que ha de ser el nostre model energètic de futur.

Piet Holtrop de Holtrop ha iniciat la sessió donant una pinzellada sobre les novetats en la normativa energètica d’energia solar i fotovoltaica, autoconsum compartit i micro PPAs i els nous subjectes en el sistema, generadors i agregadors. Ha parlat també sobre noves possibilitats de generació i consum energètic amb fotovoltaica de proximitat.

El Director de km0.Energy, Santi Martínez ha parlat sobre l’autoconsum fotovoltaic i l’autoconsum compartit amb els condicionants actuals, baixa tensió i distancia màxima i dels mercats de flexibilitat com la nova eina per avançar en la transició energètica.

Daniel Alemán d’EFT Systems ha parlat de l’energia i l’acumulació com el factor clau en la gestió de  producció de renovables i per permetre el creixement. Ha presentat les bateries de Li per l’acumulació per la seva modularitat i flexibilitat, seguretat, aplicacions, viabilitat econòmica i tecnologia madura.

Tot seguit, se’ns ha parlat de models de finançament per instal·lacions d’autoconsum d’instal·lacions fotovoltaiques. Jordi Solé d’Ecrowd ha presentat la plataforma Ecrowd de finançament participatiu amb prèstecs col.lectius. Pablo de Muller de Suma Capital ha parlat sobre  el finançament fora de balanç amb rendibilitats infinites i les inversions cobertes mitjançant els estalvis des del minut 0. I finalment, Anna Salvatella de Caixa Enginyers ha presentat models de finançament per instal.lacions d’autoconsum d’instal·lacions fotovoltaiques.

A continuació, Miquel de la Mano de Prosume. ha parlat sobre l’operador d’emmagatzematge i les comunitats energètiques.

Seguit s’han presentat 3 casos d’èxit a la indústria i polígons, casos d’instal·lacions d’autoconsum en una bugaderia, fabrica de glaçons, d’etiquetes i fàbrica de nutrició i benestar animal han estat els casos exposats per Xavier Pastor d’Aliter Group,  Miguel Fandiño d’Enertika ha explicat el projecte Rubi Industrial Circular promogut per Rubí Brilla i Nil Biaget de Sofos Energía ha fet un repàs del cas d¡èxit de la instal·lació de fotovoltaica en una industria càrnia.

Sílvia Solanellas Directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) ha parlat sobre la Situació general als polígons industrials i les oportunitats de l’autoconsum fotovoltaic en els PAE. Ha presentat un balanç positiu i negatiu sobre els costos d’oportunitat, incentius i finançament, autoconsum compartit i sobre els excedents. Ha conclòs que cal un canvi de cultura en la tradició associativa, cal competitivitat empresarial, un marc regulatori àgil i segur i  incentius i finançament.

L’hidrogen verd com a vector energètic, com a forma d’emmagatzemar energia i com a complement de les bateries de Li en els sistemes d’emmagatzematge, ha estat presentat per PIet Holtrop.

Finalment i per tancar la sessió, el President de l’Associació Eòlica de Catalunya, Víctor Cusi ha presentat el potencial de l’energia eòlica en la descarbonització dels processos industrials a Catalunya.

960 assistents, 40 ponents, 4 sessions és el balanç d’aquest cicle de Jornades virtuals de descarbonització de la Industria, impulsat per les Cambres de Comerç de Catalunya, el Consell de Cambres i els clústers energètics catalanes, el d’energia eficient, el clúster de bioenergia i Solartys representant l’energia solar i fotovoltaica i que ha tingut el suport de l’ICAEN i d’ACCIO .