La Cambra de Comerç de Manresa prepara una missió comercial per ajudar a les empreses del territori que vulguin obrir mercats al Marroc i Algèria. La missió consisteix en un viatge en grup, que es farà entre el 24 de novembre i l’1 de desembre, durant el qual les empreses podran reunir-se amb possibles clients, proveïdors o socis de cadascun d’aquests països. La Cambra, en col·laboració amb l’oficina d’ACCIÓ al Marroc i amb agents homologats pel Consell de Cambres a Algèria, és qui s’encarrega de confeccionar el programa de reunions individualitzat per a cada empresa en funció del seu sector i interessos. El termini per inscriure’s a la missió s’acaba el proper 30 de setembre.

La missió comercial s’adreça a empreses de qualsevol sector, tot i que n’hi ha alguns que s’han fixat com a prioritaris per les oportunitats de negoci que ofereixen a la zona. Aquests són la construcció, obres públiques i infraestructures; les energies renovables; el material i maquinària industrial, material elèctric i electrònic; les TIC, informàtica, internet i telecomunicacions; els serveis i tecnologia de l’aigua; l’automoció i l’aeronàutica; i la logística.

La Cambra de Comerç de Manresa compta amb una àmplia experiència i coneixement de la zona, ja que els darrers anys hi ha organitzat missions comercials en diverses ocasions. Marroc i Algèria representen un motor important per al continent africà. Tots dos països es troben en un moment d’expansió i modernització, amb una gran varietat de sectors per poder-ne treure rendiment. L’estabilitat econòmica, la voluntat de potenciar les relacions amb les empreses espanyoles i l’experiència sobre el terreny d’algunes empreses de casa nostra són factors a favor de les empreses catalanes que vulguin fer negoci a la zona.