La Cambra de Comerç de Manresa és una de les entitats participants a la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, constituïda aquesta setmana i de la qual formen part un centenar d’agents econòmics, socials i administratius amb l’objectiu d’impulsar un eix que concentra el 44% del PIB de tot l’Estat.

Línies de treball de la Taula Estratègica

Justament, l’estratègia institucional és una de les sis línies de treball acordades en la reunió d’aquest matí de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani. En aquest camp, a banda d’acords amb València, Múrcia, les Illes Balears i Andalusia, també s’establiran mecanismes de seguiment i col·laboració amb els governs de l’Estat i de la UE.

En matèria d’infraestructures, es definirà una agenda d’inversions certa i creïble acordada amb l’Estat i la UE. I pel que fa als serveis de transport i logística i la seva digitalització, es crearà un Comitè català de serveis multimodals.

En l’àmbit econòmic, s’analitzaran les necessitats en matèria de transports de les diferents activitats econòmiques per promoure el creixement d’importacions i exportacions.

Finalment, en el terreny comunicatiu, es crearà i difondrà la marca CMED com a referent mundial. I, a nivell operatiu es crearà l’Oficina Catalana del CMED.

Per garantir l’operativitat de les actuacions, es crearan quatre grups de treball que seran els encarregats de desenvolupar les diferents estratègies i que estaran integrats per representants dels agents econòmics, socials i institucionals presents a la Taula. Una comissió permanent elaborarà el calendari a seguir i vetllarà per la transparència, la transversalitat i el seguiment de les actuacions.

Per a més informació, podeu consultar els següents documents: