La Cambra impulsarà aquest any més de 50 accions per internacionalitzar les empreses del Bages

 

  • Les empreses del territori poden participar en una cinquantena de missions comercials als cinc continents, així com a les principals fires de subcontractació industrial d’Europa

 

La Cambra de Comerç de Manresa posa a l’abast de les empreses del territori més d’una cinquantena d’accions per impulsar la seva activitat internacional i ajudar-les a obrir nous mercats per als seus productes. El Pla d’Acció Internacional 2019 de les Cambres catalanes preveu missions comercials als cinc continents i la participació a les principals fires de subcontractació industrial d’Europa. En total, 55 propostes de les quals la Cambra de Manresa n’organitzarà directament una: la participació agrupada a la fira Siane de Toulouse, una de les principals fires de subcontractació industrial de França i un esdeveniment estratègic per a les empreses auxiliars del sector de l’automoció que hi ha al Bages. La fira Siane tindrà lloc del 21 al 25 d’octubre d’aquest any.

 

Les missions comercials són viatges agrupats d’empreses a un mercat determinat amb l’objectiu d’establir contactes amb possibles clients, socis o proveïdors. En aquests viatges, cada empresa disposa d’una agenda individualitzada de reunions d’acord amb les seves necessitats i interessos. Per al 2019, Àfrica i l’Orient Mitjà es confirmen com un dels mercats prioritaris per a les empreses catalanes, amb un total de 23 missions comercials adreçades a empreses de sectors diversos com el transport, les infraestructures, els sistemes industrials, el medi ambient, l’alimentació o la construcció.

 

La resta de missions comercials estan repartides entre Europa, amb 10 accions, principalment a la zona d’Europa de l’Est, Amèrica, amb 9 accions i Àsia i Oceania, amb 8 accions. El calendari complet de missions està disponible al web www.cambramanresa.cat.

 

Veure :  http://www.paicambres.org/missions/ 

 

fulletó_AccionsPAI2019_2