La Cambra de Comerç de Manresa informarà les empreses del territori sobre la nova orientació de les normes ISO, una eina reconeguda internacionalment que utilitzen moltes organitzacions per certificar els seus processos i productes. Ho farà en una jornada gratuïta que tindrà lloc el dijous 26 de març, de 9 a 12 hores, i que anirà a càrrec de David Gil, enginyer tècnic expert en sistemes de gestió i homologacions, de l’empresa Sistem Experts.

La jornada se centrarà bàsicament en les normes ISO 9001, de gestió de qualitat, i ISO 14001, de medi ambient, que aquest 2015 experimentaran canvis en el seu plantejament. D’una banda, l’ISO 9001 incorpora els conceptes de gestió del risc, parts interessades i gestió del canvi, entre d’altres. De l’altra, l’ISO 14001 posa èmfasi en el compliment dels requisits legals i d’altres aplicables, fent conscient l’empresa de l’entorn on es troba ubicada i integrant la gestió ambiental en l’estratègia de l’empresa. També s’incorporen indicadors de millora de l’eficàcia ambiental i del cicle de vida, entre d’altres.

És previst que aquests canvis es publiquin el proper mes de setembre i que les empreses que ja disposen de la certificació tinguin un temps per adaptar-s’hi. Malgrat aquests canvis, les dues normes continuen essent obertes a qualsevol tipus d’empresa, independentment del producte o servei que ofereixi, facturació, número de treballadors, etc.

Les inscripcions a la jornada poden fer-se al telèfon 93 872 42 22 o a l’adreça de correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.