La transició energètica ha estat el tema de la jornada que han organitzat aquest matí a Manresa la Cambra de Comerç i el Cercle d’Infraestructures, i que ha comptat amb la participació d’experts del sector com Gabriel Prat, president de Selba; Albert Estapé, director de distribució d’Estabanell Distribució; i Assumpta Farran, directora de l’Institut Català de l’Energia. La sessió ha posat sobre la taula diferents aspectes que estan canviant l’actual mercat energètic com l’autogeneració, les energies renovables, l’autoconsum i la possibilitat que el consumidor final pugui vendre l’energia sobrant.

Els tres ponents han coincidit en comparar aquest canvi amb la revolució que va suposar passar dels ordinadors personals independents a tenir-los connectats a la xarxa amb l’aparició d’internet. Gabriel Prat, president de l’empresa bagenca Selba, ha apostat decididament per l’autogeneració d’energia a partir de fonts solars o eòliques, afirmant que “l’autogeneració és actualment una inversió rendible”.

Albert Estapé, director de distribució d’Estabanell Distribució, ha exposat el paper que tenen les empreses distribuïdores dins del mercat elèctric com a infraestructures que permeten que l’energia circuli des dels punts de generació fins als punts de consum. Estapé ha afirmat que amb la tecnologia actual “el concepte de dependència elèctrica canvia, i podem pensar en viure desconnectats de la xarxa”.

L’última en intervenir ha estat Assumpta Farran, directora de l’Institut Català de l’Energia, que ha situat la distribució com a actor clau del canvi del model energètic. Farran ha assenyalat la necessitat de convertir la xarxa elèctrica en una xarxa bidireccional en què tothom pugui ser part del mercat. També ha parlat de regulació, de la planificació errònia d’infraestructures que s’ha fet els darrers anys per una mala previsió de la demanda, i de la necessitat d’afavorir la competència entre els diferents operadors, afirmant que “després de 18 anys de liberalització, el 77% de l’energia la continuen subministrant les mateixes empreses”.

La jornada d’avui, la primera de la Cambra i el Cercle d’Infraestructures d’aquest any 2017, ha tingut una molt bona acollida, amb més d’una quarantena de participants.