S’informa als electors dels grups 5 i 7 que l’entitat FUNDACIÓ AMPANS ha desistit de la seva candidatura en aquests grups:

5: Indústria química, cautxú i plàstic

7: Indústries d’alimentació, begudes i tabac

Donat el moment temporal en que es produeix el desistiment, no és possible excloure de la plataforma de vot les referides candidatures, i en conseqüència els vots que obtingui el candidat desistit seran considerats vots en blanc (art. 15.2 Decret 85/2023).