Amb moltes imatges i exemples pràctics sobre la importància d’escollir bé amb qui treballem. D’aquesta manera Julián Gabarre, principal expert al món en morfopsicologia, va explicar a les empreses del Bages una disciplina que es basa en l’anàlisi del rostre per determinar el caràcter i les competències innates d’una persona. Una tècnica que cada vegada és més utilitzada al món de l’empresa per seleccionar personal o configurar equips de treball amb l’objectiu d’optimitzar les capacitats de cada professional ubicant-lo al lloc de treball que més li escau i de cercar complementarietats entre diferents perfils.

Gabarre va desglossar les tres parts en què es divideix el rostre i que determinen les àrees cerebral, emocional i instintiva d’un individu. En paraules de Gabarre “el cervell i el rostre estan units d’una manera total, ja que es produeix una connexió directa sense passar per la medul·la espinal”. D’aquí que els trets facials siguin un reflex directe del cervell d’una persona i que el seu anàlisi permeti detectar aspectes com les competències innates i l’actitud davant del treball, essencials per al desenvolupament professional i que difícilment poden determinar-se per altres vies.

Julián Gabarre va explicar que l’estudi del rostre es remunta històricament a l’antic Egipte i que a la Xina de Confuci ja existia la professió de lector de cares. Avui dia, la morfopsicologia o psicologia estructural integrativa s’aplica des de l’àmbit laboral fins al més quotidià i familiar. Al llarg de la seva ponència Gabarre va desgranar la seva àmplia experiència assessorant empreses a l’hora de contractar professionals, donant exemples d’èxit de com la morfopsicologia ha ajudat a millorar resultats de les empreses a partir de la selecció dels professionals més idonis.