Empresaris i administració aposten per dotar d’una visió supramunicipal l’ordenació dels espais industrials. Així s’ha posat de manifest a la trobada que han mantingut a la Cambra de Comerç de Manresa alcaldes i altres responsables municipals de la comarca del Bages amb el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra. L’acte ha servit per obrir el debat sobre una nova gestió dels polígons industrials, amb l’objectiu de poder disposar d’espais més atractius i eficients a nivell comercial i logístic, i que tinguin capacitat per acollir implantacions que ara són impossibles. En aquest sentit, es va constatar la necessitat de poder disposar de polígons més grans i amb usos més flexibles, la qual cosa requereix que diferents municipis s’organitzin per tal de concentrar aquesta activitat.

Agustí Serra va explicar als assistents les línies generals de la nova llei de Territori que substituirà la regulació actual i que planteja fórmules de governança supramunicipal a l’hora de regular els espais industrials. Serra va dir que el Bages només té ocupat el 40% del sòl industrial. En aquest sentit, considera que la comarca té sòl suficient, però que cal gestionar-lo de forma diferent. El director va animar els municipis a treballar en aquesta línia i va avançar que des del govern hi ha la intenció de col·laborar amb els municipis a l’hora de redefinir la fórmula de repartiment que s’adapti a cada cas concret per tal de fer viables les implantacions supramunicipals.