En aquests moments, el Bages no és Corredor del Mediterrani però pot ser-ho i ha de ser-hi. Aquesta afirmació, feta per Salvador Soler, director de S3 Enginyeria, resumeix les sensacions dels representants del teixit empresarial del Bages que aquest matí han participat en una jornada organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de Manresa i el Cercle d’Infraestructures. La sessió s’ha dedicat a posar sobre la taula la situació actual del transport ferroviari a la comarca i la connexió amb el Corredor del Mediterrani.

A més de Salvador Soler, hi ha participat com a ponent Xavier Corrons, cap de logística d’ICL Iberia. Corrons ha defensat que el projecte Phoenix d’Iberpotash justifica les inversions necessàries per connectar el Bages amb el Corredor del Mediterrani i que, un cop fetes, beneficiaran tant a persones com a empreses del territori. Corrons ha alertat de la importància de fer uns bons accessos al port de Barcelona i ha afirmat que la proposta del tercer fil s’ha d’entendre com una solució transitòria. El cap de logística d’Iberpotash ha apostat per la intermodalitat i per reforçar els vincles entre els diferents modes de transport per tal d’aprofitar-ne el millor de cada un.

La jornada ha servit també per presentar el Fòrum Ferroviari del Bages i la Catalunya Central, una iniciativa impulsada pel propi Salvador Soler, que vol ser una plataforma oberta de debat i d’impuls d’iniciatives a l’entorn del transport ferroviari. Soler ha fet una exposició del projecte del Corredor Mediterrani i de les diferents solucions i traçats que s’hi proposen. Pel que fa a la comarca del Bages, ha destacat l’interès que pot tenir la línia Manresa-Lleida per al transport de mercaderies, sempre i quan s’ampliï en extensió, i ha afirmat, en relació al Corredor Mediterrani, que el transport de mercaderies al Bages aporta suficient massa crítica per impulsar al seu darrere les línies de viatgers.