La Cambra de Comerç de Manresa subscriu la declaració aprovada pel Consell de Presidents del Consell General de Cambres de Catalunya:

Davant la publicació de la Sentència en la causa especial 20907/2017 seguida a la Sala 2a del Tribunal Suprem sobre el procés a Catalunya, el Consell de Presidents del Consell General de Cambres ha aprovat per majoria la següent posició:

La judicialització que la política que ha viscut i viu el nostre país, la manca de seguretat jurídica, i la inestabilitat econòmica que se’n deriva, perjudiquen el teixit empresarial.

Considerem que les persones jutjades van exercir drets fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans (i a la pròpia Constitució espanyola) i van complir amb un mandat democràtic sorgit de les urnes pel que correspondria una sentència justa absolutòria.

Atès el moment excepcional que vivim, les Cambres de Comerç no podem restar indiferents i, tot i que no recolzem una aturada de país, respectarem la resposta majoritària de la ciutadania sempre i quan sigui en un context de defensa no violenta de la democràcia, la llibertat i els drets individuals i col·lectius.

Amb aquesta finalitat instem als representants de les institucions a reiniciar vies de diàleg  efectiu com a millor “resposta de país” i a cercar acords i garanties amb el Govern de l’Estat per tal de trobar una sortida a l’actual atzucac.

Com a institució econòmica hem de recordar que, més enllà de les legítimes aspiracions democràtiques d’autogovern de Catalunya i dels seus ciutadans, bona part del conflicte polític que hem viscut en els darrers anys i que ha degenerat en la injusta situació a la que fa referència aquest manifest té el seu origen en un greuge econòmic de l’Estat cap a Catalunya. Aquest desequilibri es concreta en una manca de retorn en forma d’inversions en infraestructures i altres actuacions, dels recursos que aporta el país a la caixa comuna de l’Estat. Un perjudici que, lluny de corregir-se, s’ha agreujat en els darrers anys fins portar el país i el seu teixit empresarial a un ofec que suposa un veritable llast per al seu desenvolupament social i econòmic.

Finalment convidem a patronals i organitzacions empresarials, als sindicats i a la resta d’operadors econòmics a afegir-se a aquest manifest i a treballar conjuntament per garantir els drets i llibertats al nostre país, en benefici de la ciutadania, de les empreses i de llurs treballadors.