Què diu el RD-Llei 10/2020?

A última hora de diumenge 29 de març, es va publicar al BOE el RD-llei 10/2020 pel qual s’establia, en el marc de les relacions laborals, un permís retribuït, de caràcter obligatori, a les persones treballadores que no desenvolupessin una activitat essencial. L’objectiu de la norma era minimitzar els desplaçaments de les persones per evitar contagis; mantenint òbviament totes les activitats relacionades amb la prestació de serveis sanitaris i proveïment de la població de béns i serveis essencials.

Què diu l’Ordre Ministerial SND/307/2020?
El dilluns 30 de març, es va publicar al BOE una Ordre ministerial que desenvolupava el RD-llei 10/2020, aclarint que les persones que treballen per compte propi no es veien afectades per l’anterior norma, i aprovant un model de certificat d’empresa per documentar i justificar el desplaçament de les persones treballadores.

Nota Interpretativa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Sense valor normatiu però amb valor interpretatiu oficial, el dimarts 1 d’abril, el Ministeri d’indústria publicava una nota interpretativa en relació al RD-llei 10/2020. En el darrer paràgraf de la nota es diu, literalment: “Por otra parte, también quedan exceptuadas de la aplicación del artículo 2, las personas trabajadoras respecto de las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos, bienes y materiales, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales.”

Conclusió
Per bé que el RDLlei 10/2020 permetia el manteniment de totes aquelles activitats productives i manufactureres vinculades, en essència, al correcte funcionament dels serveis sanitaris i del mercat intern de proveïment de béns i serveis essencials per a la població, via la nota interpretativa del Ministeri d’Indústria s’atorga també caràcter essencial a tota l’activitat exportadora amb la finalitat de garantir el compliment dels contractes internacionals.

Podeu consultar la nota interpretativa aquí.