La Cambra de Comerç de Manresa ha presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic de l’Activitat Minera al Bages, el document que ha de regular aquesta activitat al territori i que actualment es troba en la fase final del procés d’elaboració. Les aportacions de la Cambra se centren en les infraestructures de transport i en el desenvolupament industrial associat a l’activitat minera, dues qüestions que la institució considera que el document actual no resol de manera satisfactòria.

Pel que fa al transport del material sobrant de la planta d’ICL de Sallent fins al mar, durant el període transitori que va des del 30 de juny d’enguany fins al tancament definitiu de l’explotació, la Cambra considera que la proposta plantejada via l’autopista C-16 és totalment inviable per l’alt cost que implica per a les empreses transportistes, en combustible, temps i peatges. Més, tenint en compte que la carretera B-40 encara no estarà operativa. Per aquest motiu, demana que s’incorporin millores substancials a les polítiques de bonificació i reducció del peatge de la C-16 per a vehicles lleugers, amb l’objectiu de descongestionar la C-55 i permetre absorbir l’increment notable de camions amb material de la mina que puguin circular per aquesta via durant aquest temps, que pot perllongar-se previsiblement durant dos anys.

D’altra banda, la Cambra considera insuficient la planificació del PDU respecte el futur desenvolupament industrial que es pot produir a la comarca per part d’activitats econòmiques vinculades a la mineria. La Cambra considera que el Bages és una zona estratègica per Catalunya per al desenvolupament i implantació d’indústries associades a l’activitat minera, concentrant el 40% del Valor Afegit Brut generat al conjunt del país per part del sector d’indústries extractives no energètiques.

En aquest sentit, la Cambra demana que el PDU tingui en compte aquest fet i contempli la possibilitat de regular aquest desenvolupament industrial a partir de plans supramunicipals. Concretament,  proposa que  el PDU inclogui expressament com a criteri per a la seva modificació o revisió que, en cas d’iniciatives d’implantació industrial associades a la mineria, sigui necessari analitzar-les i regular-les via modificació o revisió del mateix PDU o, si s’escau, que s’inclogui expressament que aquestes iniciatives d’implantació industrial es puguin formular a través d’un Pla Director Urbanístic.