L’any 2014 es confirma el canvi de tendència en l’economia del Bages i la comarca torna a guanyar dinamisme, fins i tot a un ritme més alt que el conjunt de Catalunya. Així ho posa de manifest l’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2010-2014. L’Índex de Dinamisme Empresarial”, impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. El treball analitza les dades reals del conjunt d’empreses de la comarca fins a l’exercici 2014, donant com a resultat una fotografia molt fidel de quina era la situació econòmica del territori en aquell moment.

En termes generals, el Bages continua representant prop del 2% de l’economia catalana, amb quasi 11.000 empreses i 50.000 persones ocupades. L’economia de la comarca va generar 2.652 euros de Valor Afegit Brut (VAB), unes xifres que indiquen que, per primer cop des de l’inici de la crisi, la comarca va créixer en nombre d’unitats empresarials (2,26% més), VAB (3,65% més) i ocupació (3,65% més). La tendència positiva, iniciada l’any 2013, no evita però que els nivells de Valor Afegit Brut estiguin encara per sota dels que hi havia abans de la crisi.

De la mateixa manera, es confirma la millora en les dades d’ocupació que ja s’apuntava el 2013, malgrat que el 2014 encara hi havia més de 15.000 persones a l’atur davant de les poc menys de 4.000 de l’any 2000. També millora la productivitat de les empreses, apropant-se cada vegada més a la mitjana catalana. L’any 2014, la productivitat per ocupat al Bages era de 53.700 euros davant dels 51.100 de l’any 2010.

Totes aquestes dades mostren com l’economia del Bages es recupera a un ritme més alt que el conjunt català. Un dels fets que explica aquesta dinàmica positiva és l’increment de la dimensió de les empreses. L’any 2014 les empreses del Bages passen a tenir 4,52 empleats, davant dels 4,40 que tenien el 2011. La dimensió empresarial és un dels factors determinants en la competitivitat, per la possibilitat de generar economies d’escala.

Predomini del sector industrial

Per sectors, la indústria segueix sent el predominant en el teixit econòmic de la comarca, amb unes dades molt per sobre de la mitjana de Catalunya i amb una tendència clarament a l’alça. Així, mentre la tendència del sector a Catalunya és clarament decreixent entre 2010 i 2012 i comença a recuperar-se el 2013 i 2014, al Bages creix entre el 2009 i 2011, cau el 2012 i es recupera clarament el 2013 i 2014. Es tracta d’un teixit industrial molt diversificat però amb marcades especialitzacions territorials (mineria, metall, automoció, etc.). Cal però tenir en compte que la bona evolució del sector està fortament condicionada per la situació de poques unitats empresarials amb un elevat pes en el sector industrial de la comarca.

La construcció, clarament el sector més tocat per la crisi, sembla haver tocat fons el 2013 i inicia una recuperació, tot i que molt modesta, el 2014. El sector havia estat motor a la comarca arribant a generar més de l’11% del Valor Afegit Brut total. El 2013, el VAB del sector de la construcció representava el 3,8% del total de la comarca. Les dades de construcció d’habitatges són un exemple molt gràfic de com ha evolucionat el sector durant tot aquest període. Així, dels 6.500 habitatges iniciats al Bages l’any 2006, s’ha passat als 24 de l’any 2014.

Pel que fa als serveis, el seu VAB augmenta entre els anys 2013 i 2014 a causa d’un lleuger increment del nombre d’empreses. La seva dimensió mitjana es manté i la productivitat augmenta lleugerament.

Empreses menys endeutades

Els nivells d’endeutament de les empreses del Bages han anat millorant progressivament, passant d’un valor mitjà del 61% d’endeutament el 2008 al 50,1% el 2014. No obstant això, els resultats mostren que hi ha encara un 25% d’empreses amb endeutaments superiors al 80%, fet que suposa un important risc per aquestes. Un altre toc d’atenció que apunta l’estudi és l’alt nivell de concentració empresarial en alguns sectors. Es tracta d’un risc que ja s’apuntava l’any 2000, quan es va començar a elaborar aquest document.

Tenint en compte tots aquests factors, el treball apunta com a sectors més vulnerables la indústria del paper i arts gràfiques i l’hosteleria i restauració. Es tracta de dos sectors sobre els quals cal estar especialment atents pel risc que presenten.

Accés a l’estudi sencer:

evolucio-economica-i-empresarial-del-bages-2016-vdef.