LA TEVA VEU A EUROPA

Consultes

Què són les consultes?

Per tal d’involucrar a la ciutadania en el procés de l’elaboració de polítiques comunitàries, la Comissió Europea periòdicament convida a la participació en consultes publiques obertes sobre aspectes com l’educació, la competitivitat de les empreses, la sanitat, el transport, el medi ambient, entre d’altres.

Participant en aquestes consultes ajudeu a definir les futures polítiques europees i, alhora, us permet obtenir informació sobre quins són els assumptes als que la UE dona més importància actualment i que possiblement seran objecte de futures legislacions europees.

Donem resposta a les vostres consultes sobre normatives i impostos específics d’altres mercats de la Unió Europea.

A través de les més de 550 entitats que formen part de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) de la Comissió Europea, podem donar resposta a les vostres consultes sobre normatives i impostos específics d’altres mercats de la Unió Europea.

Envieu-nos la vostra consulta.

Consultes actives  

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm

 

Solucions als problemes amb els teus drets a la UE

http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm

 

Vols comercialitzar productes a una altre país europeu i et demanen requisits addicionals basats en la normativa del país de destí? Has comprat productes en un altre país europeu i tens problemes amb la devolució de l’IVA?

Si et trobes amb aquests o altres obstacles semblants, trobaràs solució a SOLVIT, un servei de la Comissió Europea que t’ofereix ajuda de manera gratuïta i amb un servei principalment en línia.

Com funciona SOLVIT?
Formulari per fer arribar el teu problema      

http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=es&origin=solvit-web

 

SOLVIT