Reptes i oportunitats dels fons Next Generation

El secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos, ha obert la sessió ‘Reptes i oportunitats dels fons Next Generation’. L’han seguit les intervencions de José María Gimeno Feliú, catedràtic de Dret Administratiu  de la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa, i co-director de l’Observatorio de Contratación Pública; Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública; i Marta Curto, directora General d’Anàlisi Econòmica.

Els fons Next Generation són una resposta ambiciosa de la UE per reactivar i transformar l’economia davant la crisi de la Covid-19, i durant la sessió s’ha reflexionat sobre l’oportunitat que ens ofereixen aquests fons de recuperació per transformar l’economia i avançar cap a un model més inclusiu i sostenible des del punt de vist ambiental, social i econòmic.

S’ha exposat també, els elements que han de caracteritzar una nova cultura, des del punt de vista de la contractació pública, encaminada cap a una contractació pública estratègica i proactiva. Així mateix, al llarg de la sessió s’ha desgranat el marc jurídic per a la implantació i gestió dels fons Next Generation, tant el Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, com el recentment convalidat pel Parlament de Catalunya Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, i s’han presentat algun dels projectes catalans candidats a obtenir recursos d’aquests fons europeus.

 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/activitats/activitats-anteriors/dgcp/20210305-next-generation/gimeno.pdf

 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/activitats/activitats-anteriors/dgcp/20210305-next-generation/corretja.pdf

 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/activitats/activitats-anteriors/dgcp/20210305-next-generation/curto.pdf

 

Seminari: Reptes i oportunitats dels fons Next Generation