Presentació de les capacitats de l’ecosistema de la indústria 4.0 a Catalunya

 

Coneixeràs resultats de l’actualització de l’informe que mapeja l’ecosistema d’empreses que ofereixen solucions vinculades a les tecnologies d’indústria 4.0, el balanç del primer any i mig de vida del Programa ProACCIÓ 4.0 i la nova convocatòria d’ajuts vinculada amb la indústria 4.0. Més sobre el ProACCIÓ 4.0: https://www.accio.gencat.cat/proaccio40