JUDO MANAGEMENT – Aplicar el principi de la no resistència

 

https://www.youtube.com/watch?v=COR0iDXpWnI