JUDO MANAGEMENT – Aplicar el principi de la no resistència