Jornada sobre el Final de el període de transició: nous procediments fronterers entre el Regne Unit i Espanya.

Informació sobre la preparació del final del període transitori cap el BREXIT per part de les Duanes , les normes sanitàries i fitosanitàries , controls de mercaderies a les fronteres  , canvis regulatoris.