Benvingut a el Global Trade Helpdesk

 Descobreix en un sol lloc un món d’oportunitats amb informació detallada sobre importacions, la dinàmica de mercat, aranzels, aspectes regulatoris, compradors potencials i més.

 

El Global Trade Helpdesk (GTH) és una iniciativa de múltiples agències liderada conjuntament pel ITC, la UNCTAD i l’OMC, que té com a objectiu simplificar la investigació de mercat per a les empreses, i especialment les micro, petites i mitjanes empreses (MIPYMES) , mitjançant la integració d’informació comercial i de negocis en un sol portal en línia. La iniciativa es basa en els serveis existents de l’ITC, la UNCTAD i l’OMC, així com en organitzacions associades, incloses la FAO, el BID, el AFDB, l’OMA i el BM, entre d’altres, per proporcionar una solució integrada que proporcioni una gran quantitat d’informació comercial global a l’abast dels empresaris al voltant de el món. Amb GTH, les empreses poden comparar la demanda dels seus productes en tots els mercats, explorar els aranzels i altres condicions d’accés a l’mercat, accedir als detalls sobre els compradors, navegar pels processos nacionals d’exportació i trobar socis comercials.

 

Durant els pròxims nou anys, la iniciativa continuarà expandint i integrant intel·ligència comercial crucial i enfortint els vincles amb fonts d’informació nacionals i internacionals per proporcionar la informació més completa possible als exportadors mundials.

 

Fer front als desafiaments d’informació per a les PIMES

 

L’accés a el comerç i la intel·ligència de mercat és fonamental per a l’èxit de les exportacions. No obstant això, les micro, petites i mitjanes empreses (MIPYMES) sovint no disposen dels recursos i les habilitats per adquirir i processar informació relacionada amb el comerç. Això els posa en desavantatge i els impedeix explorar oportunitats comercials.

Segons les enquestes de l’ITC, de 28,000 empreses en 56 països (2010-2017), gairebé la meitat van reportar que la “falta d’accés a la informació” i els “problemes de transparència en la informació” eren obstacles claus. L’anàlisi va demostrar a més que com més petita és l’empresa, més grans són els desafiaments per accedir i utilitzar la informació comercial i de mercats rellevant. Per abordar aquestes asimetries d’informació prevalents que obstaculitzen la competitivitat de les MIPYME, el GTH reuneix informació crucial de totes les agències en un format fàcil d’usar per millorar l’accés a la informació proporcionant accés a recursos crucials que els permetin convertir-se en exportadors actius.

Construint les bases per a un creixement sostenible i inclusiu liderat pel comerç

 El Global Trade Helpdesk centrarà els seus esforços en quatre activitats clau per millorar l’accés de les MIPYME a la informació clau de mercat:

 

https://globaltradehelpdesk.org/es

 

 

Exportador, troba informació sobre països, barreres, ajudes i clients a Global Trade Helpdesk

 

Global Trade Helpdesk: trade intelligence for all