Obert el programa TECNIOspring PLUSfins el dia 1 d’agost de 2018 . Al final de la pàgina  trobareu la Fitxa Resum, les Bases reguladores i la Convocatòria dels ajuts.

Aquest programa està destinat a la contractació de personal investigador experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica durant un període de dos anys.

 

  • A qui va dirigit?

Són beneficiàries d’aquest ajuts els desenvolupadors de tecnologia acreditats i vigents TECNIO i les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors durant el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

 

  • Quines modalitats hi ha?
  1. Sortida a l’estranger + retorn (Mobilitat A).
  2. Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B).

 

  • Quina perfil ha de tenir l’investigador?

Per a la mobilitat A, l’investigador/a ha d’estar en possessió del títol de doctorat o tenir com a mínim 4 anys d’experiència en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial), i tenir experiència en recerca aplicada i/o activitats de transferència tecnològica.

En el cas de la mobilitat B, l’investigador/a ha d’estar en possessió del títol de doctorat i tenir 4 anys d’experiència addicional en recerca a temps complet (o l’equivalent a temps parcial), o tenir com a mínim 8 anys d’experiència en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial), tenir com a mínim 1 any d’experiència a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) en recerca aplicada i/o transferència tecnològica i tenir experiència en gestió d’equips.

 

  • Com es presenta la sol·licitud?

Les sol·licituds han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACCIÓ complimentant l’imprès normalitzat, juntament amb un document PDF amb la informació relacionada amb l’investigador/a (Currículum Vitae), la memòria tècnica del projectes, dues cartes de recomanació i, en la modalitat A, la carta de compromís de l’entitat estrangera per acollir durant un any a l’investigador/a en el cas d’atorgament. A més, les entitats TECNIO que contemplin estades de l’investigador/a durant el projecte a una empresa, hauran d’adjuntar la carta de compromís de l’empresa per acollir l’investigador durant la seva estada.

Més informació :

Alba Noguera
Tècnica de la Delegació a la Catalunya Central

Delegacions Territorials
Alfons XII, 13
08240 Manresa
Tel.   +34 93.693.02.09
Mòbil +34 675.789.284

 

 

Fitxa programa TECNIOspring PLUS 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7620/1674786.pdf

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7632/1677398.pdf