Nota informativa sobre els canvis en l’impost de societats.

Impost de societats Data màxima d’autoliquidació: 25 de juliol 2020 * (estiguin o no formulats i/o aprovats els comptes anuals de l’exercici 2019)   L’article 40 del RDL 8/2020, de 17 de març, va establir un termini de suspensió de tres mesos per a la formulació dels comptes anuals de les societats mercantil, atorgant un nou termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma per a la formulació i aprovació de comptes.   En l’article 33 de dita norma s’establia la suspensió de certs terminis tributaris que no afectaven al procés de liquidació de l’impost […]

Llegir més

Convocatòria d’ajuts per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19

Us informem que el ple d’ahirdel Consell Comarcal va aprovar les Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.   Els ajuts seran entre 300 i 1.000 euros per a les activitats que hagin patit les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades.   El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de […]

Llegir més

Préstecs de l’ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada (sublínia COVID-19)

Préstecs de l’ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada (sublínia COVID-19) Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d’euros i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros. Accés a la informació aquí    

Llegir més

Reial Decret-llei que reuneix mesures urgents en diversos àmbits per fer front a la crisi de la COVID-19.

  Reial Decret-llei que reuneix mesures urgents en diversos àmbits per fer front a la crisi de la COVID-19. El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret-llei que reuneix mesures urgents en diversos àmbits per fer front a la crisi de la COVID-19. S’afegeixen noves decisions en el terreny laboral, econòmic i tributari, a fi d’alleujar l’impacte de la crisi en el teixit productiu espanyol i reforçar la protecció dels col·lectius més exposats a aquesta crisi. Entre d’altres: Augmenta a quatre mesos el període d’ajornament d’impostos per a pimes i autònoms, sense interessos. S’aprova un préstec de 16.500 milions […]

Llegir més

Nota informativa per la reobertura establiments comercials i de prestació de serveis FASE 2

Reobertura establiments comercials i de prestació de serveis Previsiblement el proper dilluns 1 de juny entrarem en Fase 2 del desconfinament. Les condicions de funcionament del comerç minorista, hostaleria, restauració i prestació de serveis professionals en aquesta fase queden regulades en la Ordre Ministerial SND/414/2020, de 16 de maig (BOE 16 de maig). En essència, la fase 2 és una evolució de la fase 1, i en conseqüència, cal aprofitar tota l’experiència de funcionament dels establiments que s’hagi obtingut durant aquests dies. Destaquem les següents novetat:   FASE 2 – Comerç i serveis professionals Les condicions de funcionament del comerç […]

Llegir més

Ajudes directes i microcrèdits a autònoms i empreses de l’Ajuntament de Manresa

L’Ajuntament ha presentat les bases dels ajuts directes i  microcrèdits amb l’objectiu de mantenir i potenciar l’activitat econòmica del teixit productiu de la ciutat. Es tracta d’una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que contempla accions en diversos àmbits.     Ajut en concepte de prestació única per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 . Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA). Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que el seu […]

Llegir més

RECOMANACIONS DAVANT EL RETORN ESGLAONAT A L’ENTORN LABORAL I L’ÚS DE TESTS MICROBIOLÒGICS

RECOMANACIONS DAVANT EL RETORN ESGLAONAT A L’ENTORN LABORAL I L’ÚS DE TESTS MICROBIOLÒGICS Document consensuat el 18/05/2020 d’acord amb la informació disponible en aquesta data. Revisable en funció de l’evolució de la situació.   https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_treballadors_empreses_subapartat/recomanacions-us-test-microbiologics-crl.pdf    Altres recomanacions emeses per la OIT ( Organització Internacional del Treball )

Llegir més

INFORME DE LES PROFESSIONS MÉS DEMANDADES I AMB MAJOR REMUNERACIÓ A CATALUNYA.

DESAJUST ENTRE OFERTA I DEMANDA LABORAL. INFORME DE LES PROFESSIONS MÉS DEMANDADES I AMB MAJOR REMUNERACIÓ A CATALUNYA.   La Cambra de Barcelona i Adevinta –empresa propietària del portal web de cerca d’ocupació Infojobs—, presenten conjuntament i per primer cop l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, que s’havia de presentar en el marc del Saló de l’Ensenyament de 2020 i que es va cancel·lar per la crisi sanitària del coronavirus.   L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels joves, de les seves famílies i del públic en general dades objectives sobre les vacants de […]

Llegir més

Paquet de primavera del semestre europeu

Paquet de primavera del semestre europeu   El proppassat 20 de maig la Comissió Europea va publicar el “Paquet de primavera del semestre europeu”. Enguany, i amb motiu de la pandèmia del Covid-19, aquest conjunt de recomanacions ha estat reorientat per tal d’abordar noves prioritats de mitigació de l’impacte socioeconòmic de la crisi, facilitar la recuperació econòmica i reprendre el creixement. Aquestes recomanacions -adaptades a cada país- se centren, principalment, en dos aspectes:   En primer lloc, respostes fiscals, econòmiques, laborals i socials immediates a la crisi, amb un èmfasi especial en els aspectes relacionats amb la salut. En segon […]

Llegir més

Entrades anteriors »
Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal