Convocatòria programa ajuts TIC CAMARAS

 

Veure informació general sobre TIC Camaras

 

La Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, juntament amb la Cambra de comerç de Manresa, han engegat el Programa TICCámaras en el marc del Programa Operatiu “Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent (POCInt)”, amb aplicació al territori nacional, dins de l’Eix 2 “Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a les mateixes”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desenvolupo de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desenvolupar l’economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa espanyola”, estant cofinançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i per La Generalitat de Catalunya  (Departament de Presidència -Secretaria de Telecomunicacioons ,Ciberseguretat i Societat Digital ) i per les pròpies empreses beneficiàries.

Més Informació :  Jaume Ferrer   a/e jferrer@cambramanresa.org     tel: 93 872 42 22

 

SmartCatalonia 

La estratègia SMART a Catalunya ( Secretaria de Telecomunicacions Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de Presidència de la Generalitat )

 

idigital-infografia_smartCAT

 

MANRESA Convocatoria ayudas TICCAMARAS – web setembre17

 

Butlletí Oficial de la Província : Convocatòria TIC Camaras

 

TIC CAMARAS LISTA ADMITIDOS

 

Programa cofinançat amb Fons Europeus FEDER

 

Una manera de Fer Europa