Blog

Tag: SISTEMA DE INFORMACION INMEDIATA

Nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII)

Nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII)   El proper 1 de juliol de 2017 està prevista l’entrada en vigor del nou sistema de subministrament immediat d’informació de l’IVA (SII) que serà obligatori per tots aquells subjectes passius amb obligació mensual d’auto liquidar l’IVA: Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA). Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121,04 €). Grups d’IVA. El nou SII també serà aplicable a la resta de subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s‘hi   Més informació a l’ AEAT   Suministro_informacion_IVA


Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal