Blog

Tag: REPERCUSIONS BREXIT

Per saber sobre el BREXIT i les repercusions en el món empresarial

  Per saber sobre el BREXIT i les repercusions en el món empresarial La sortida de la Unió Europea del Regne Unit , quin primer termini és el proper 30 de març de 2018 , afecta de diversa manera a les empreses . Oferim aquest recull de informació diversa per a valorar aquesta circumstància.   Pàgina general sobre el Brexit: https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_es   Informes sectorials: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_es   Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell Europeu, al Consell, al Banc Central Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions i al Banc Europeu d’Inversions. Preparació de la […]