Blog

Tag: MODEL DE NEGOCI

Eines perquè les pimes innovin en els seus models de negoci

  Eines perquè les pimes innovin en els seus models de negoci  Per aprofitar al màxim el potencial i aconseguir el major impacte, la innovació tecnològica requereix necessàriament innovació en models de negoci sostenibles (BMI, per les sigles en anglès). Una nova plataforma autoservei permet a les pimes pal·liar les seves mancances en aquest àmbit La BMI contribueix a augmentar el rendiment i la capacitat d’innovació, però encara no és una pràctica comuna entre les pimes. Per ajudar a solucionar el problema, el projecte finançat amb fons europeus Envision va desenvolupar una plataforma amb vint-i-eines fàcils d’utilitzar per BMI. Disponible […]