Blog

Tag: IMPACTE INDEPENDENCIA

Impacte de la Independència en l’ empresa : La visió de l’ ANC

  Impacte de la Independència en l’ empresa : La visió de l’ ANC   El document, a partir de les dades i les polítiques actuals, formula la hipòtesi d’una Catalunya dins l’estat espanyol o com a país independent. D’acord amb aquests paràmetres, l’estudi conclou que la diferència de model productiu entre Catalunya i Espanya marca, principalment, les polítiques que afecten les empreses. Alhora, se’n desprèn que la governança de l’estat espanyol passa per davant de la impulsada per Catalunya i en resulta perjudicat el model català.   Accés al document  Impacte de la Independència en l’ empresa