Blog

Tag: ESTUDI ECONOMIC

Publicació de l’estudi “Les conseqüències econòmiques d’un Estat propi a Catalunya”

Publicació de l’estudi “Les conseqüències econòmiques d’un Estat propi a Catalunya”   Barcelona, 1 de juliol de 2019.- El Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona va elaborar entre els anys 2012 i 2014 una sèrie d’informes analitzant l’impacte econòmic que podria representar la constitució d’un Estat propi a Catalunya –sempre sota la hipòtesi de permanència dins del marc de les institucions europees. El primer informe es va elaborar el novembre del 2012 i va servir com a base per a la redacció de dos estudis posteriors, més aprofundits, que es van presentar als mitjans en roda de premsa: El […]