Blog

Tag: CREIXEMENT ECONOMIC BAGES

Creixement Econòmic i activitat empresarial al Bages. Dinamisme Empresarial

  Creixement Econòmic i activitat empresarial al Bages. Dinamisme Empresarial   L’economia del sector empresarial del Bages representa, el 2015, prop del 2% de la del conjunt de Catalunya en les principals magnituds; 2,23% del nombre d’empreses, el 2,06% de l’ocupació i l’1,78% del Valor Afegit Brut del sector empresarial. El 2015 intensifica la tendència iniciada a final de 2013 quan l’evolució de la crisi va registrar un punt d’inflexió. Així, el nombre d’empreses continua creixent en relació a l’any anterior per segon cop (de 2007 a 2013 el nombre d’empreses queia any rere any), l’ocupació generada per aquestes empreses […]