Blog

Tag: CONTAGI

Coronavirus i accidents de treball: què diu la normativa i quina és la responsabilitat empresarial?

Coronavirus – accident de treball I.- Quina és la novetat normativa? II.- Prova de contagi III.- La responsabilitat empresarial en matèria d’accidents de treball IV.- Recomanacions: revisar i adaptar i documentar el pla de prevenció de riscos laborals   I.- QUINA ÉS LA NOVETAT NORMATIVA? L’article cinquè del RDL 6/2020, apartat primer, en redacció donada per la disposició addicional primera del RDL 13/2020, estableix el següent: “Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de […]