Blog

Tag: COMPETTIVITAT

Global Competitiveness Report 2015-2016

  Global Competitiveness Report 2015-2016   Com cada any el Wold Economic Forum publica el estudi sobrte la Competitivitat dels països  , basada en 12 pilars relacionats amb diferents aspectes com Infraestructures , Innovació , Obertura de mercats , etc.   En aquest enllaç podeu accedir a l’ estudi sobre la Competitivitat dels Països