Blog

Tag: CAMBRA DE BARCELONA

Convergència amb els frugals i dèficit fiscal – Cambra de Barcelona

  La Cambra presenta l’estudi Monogràfic “Convergència amb els frugals i dèficit fiscal”. Aquest estudi té com a objectiu respondre a les següents preguntes: a) Quines són les condicions que permetrien a l’economia catalana convergir en PIB per càpita i en benestar (aproximat pel consum per càpita) amb els anomenats països “frugals” (representats en aquest estudi per Àustria i Dinamarca)? b) Quin impacte tindria una reducció/supressió del dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat en la trajectòria de convergència amb els “frugals”?   Convergència frugals_Gener_2021 (1)  


Demografia Empresarial de Catalunya Octubre20

Demografia Empresarial de Catalunya Octubre20 La pandèmia ha posat a prova la resiliència del teixit productiu català. A l’abril, el nombre d’empreses es va reduir un 11,1%, la major caiguda interanual de la sèrie. Les ajudes implementades han permès mantenir bona part de les empreses, però el ritme de recuperació no és l’esperat, el que planteja qüestions com, per exemple, garantir la supervivència d’empreses viables, alhora que s’impulsa la reconversió d’aquelles que no mantindran l’activitat.   Demografia empresarial_Octubre_2020


L’estat només executa el 59% de la inversió prevista en infraestructures per al 2015 : Informe Cambra de Barcelona

L’estat només executa el 59% de la inversió prevista en infraestructures per al 2015 El Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures ha fet una anàlisi de la inversió pública de l’Estat el 2015 a partir de les xifres d’execució publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquestes dades es comparen amb els resultats obtinguts per al període 2004-2014 que es van publicar a l’estudi “Distribució territorial de la inversió de l’Estat en infraestructures” de la Memòria Econòmica de Catalunya 2013 del Consell de Cambres de Catalunya. Primer s’analitzen les dades d’inversió total i després les d’inversió en infraestructures de transport.   […]