Blog

Tag: Agencia Internacional de la Energia

Perspectives energètiques mundials 2014

    Perspectives energètiques mundials 2014   L’Agència Internacional de l’Energia ha elaborat el seu informe anual “World Energy Outlook”, que analitza la situació actual de la producció i consum energètic mundial i presenta una actualització de les previsions de les tendències energètiques fins al 2040. Cobreix tots els combustibles i nacions i dedica una atenció especial a les perspectives energètiques de l’Àfrica Subsahariana i a les expectatives de l’energia nuclear. L’informe alerta dels perills als que s’enfronta el sistema energètic mundial, representats fonamentalment per les turbulències en alguns territoris de l’Orient Mitjà (que continua sent l’única gran font de […]