SUPORT
A L'EMPRESA

INSCRIPCIO SOL.LICITUDS EXCLUSIVAMENT A:

https://sede.camara.es/sede/manresa

  • Oberta del 7 de Juliol a les 9h00 fins el dia 31 de desembre (En tot cas, el termini es podrá escurçar en cas que s’esgoti el pressupost)

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per a reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura
per a fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.

Mitjançant aquesta convocatòria, la Cambra de Manresa fomenta que les empreses realitzin un ús més eficient i intensiu de les TIC amb la finalitat que siguin més dinàmiques en la seva operació diària, augmentin la seva productivitat, millorin la seva competitivitat, estalviïn costos mitjançant processos i eines més eficients, tinguin major capacitat d’aprofitar les oportunitats comercials en la Xarxa i, en definitiva, siguin més innovadores i productives.

La quantia dels ajuts econòmics a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 14.846,40 €. El pressupost màxim elegible por empresa de 7.000 €, que serà prefinançat a super totalitat per l’empresa beneficiaria i cofinançat per FEDER a l’40%, de manera que la quantia màxima d’ajuda por empresa serà de 2.800 €.

Podeu accedir a tota la informació de la convocatòria a través d’aquests Anexes:

Anexo 05. Modelo Extracto Convocatoria Boletín

Anexo 07. Descripción TICCámaras

Anexo 09. Declaración responsable empresa solicitante

Anexo 10. Convenio DECA empresa TICCámaras

Anexo 11. Condiciones Participación y Tipología y justificación de Gastos Elegibles

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal