En el marc actual del COVID-19 les operacions triangulars són indispensables per treballar de forma eficient els moviments de mercaderies internacionals.

Vídeo en col·laboració amb l’Albert Garcia d’Appsesor. Consultor i docent de comerç internacional de Cambra Comerç Manresa.

https://www.youtube.com/watch?v=eGkM2rtEy-M&feature=youtu.be