SUPORT
A L'EMPRESA

INSCRIPCIO SOL.LICITUDS EXCLUSIVAMENT A: https://sede.camara.es/sede/manresa

Nombre de places: 2 empreses

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per a reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura per a fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.

El Programa TICCámaras s’orienta cap a les necessitats específiques de les empreses, mitjançant el desenvolupament d’una metodologia mixta de diagnòstic, suport en el procés d’implantació de solucions i difusió del coneixement.
Consta de diversos tipus d’accions diferenciades i interrelacionades:

FASE 1: Diagnòstic TIC

Anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa i de les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer la situació del nivell de competitivitat de l’empresa destinatària en el seu entorn econòmic i de mercat.

Es proporcionen unes recomanacions d’implantació de solucions pertanyents a una de les tres línies següents:

• Eines de productivitat i gestió empresarial en el núvol.
• Comerç Electrònic.
• Màrqueting Digital.

FASE 2: Ajuts econòmics

En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, lliurement triats per les empreses beneficiàries, realitzen la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic. Suposa una inversió mínima per a l’empresa: l’import màxim finançable és de 7.000 €, si bé les implantacions poden ser de major quantitat. Aquest import serà cofinançat per l’empresa en el percentatge que es defineixi en la convocatòria d’ajudes publicada.

 

 

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal