Events Tag: INCOTERMS 2020

INCOTERMS CAMBRA

Els Incoterms, 10 anys després una nova generació

Cambra de Comerç de Manresa li invita a participar al curs “Els incoterms, 10 anys després una nova generació”.  Objectius:  Exposar i avaluar les expectatives d’una nova generació en les vendes internacionals amb els seus estàndards de comunicació, a fi de facilitar l’identificació i repàs de la nova ideologia del 2020 en el repartiment dels riscos, despeses en les entregues de mercaderies, tant des del punt de vista de l’exportador com de l’importador. El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de […]

Veure esdeveniment

Compravenda Internacional i l’ús dels INCOTERMS© 2020 (Aula Virtual)

  Compravenda Internacional i l’ús dels INCOTERMS© 2020 (Aula Virtual) Quins elements són clau per comprar i vendre amb seguretat jurídica a nivell internacional? OBJECTIUS: El comerç internacional, i la relació entre exportador i importador requereix tenir ben definit el marc, les regles del joc, entre comprador i venedor per assegurar que els interessos de tots dos es compleixen. I el contracte de compra venda juga un paper fonamental en aquesta interacció. L’objectiu de la formació és tenir ben concretats tots i cadascun dels àmbits d’aquest, i quines són les recomanacions a nivell internacional. DESTINATARIS: Departament comercial / financer/ exportació […]

Veure esdeveniment