INTERNACIONAL

Màrqueting Digital per sortir a l’exterior

El màrqueting digital és una nova àrea de negocis en el món d’Internet. Aquesta nova forma de màrqueting es basa en l’ús dels mitjans digitals per a desenvolupar comunicacions directes que provoquin una reacció en el receptor, on es treballaria la internacionalització de l’empresa a través d’accions de màrqueting digital.

Ets una pime que…

 • Vols conèixer les eines digitals per sortir a l’exterior, analitzar la web actual i rebre propostes de millora concretes?
 • Vols estudiar l’entorn digital de l’empresa, definir les línies estratègiques del projecte i desenvolupar un pla d’acció?

Participa en el programa de màrqueting digital per sortir a l’exterior i comptaràs amb:

 • Assessor especialitzat en la internacionalització de pimes a través del màrqueting digital.
 • Recomanacions pràctiques per treure més benefici a les eines existents
 • Rebre formació sobre com treballar en aquest àmbit
 • Presentació individual a l’empresa dels informes amb les conclusions finals

Entre les activitats que durà a terme:

A la primera fase de diagnosi i recomanacions s’avaluen aspectes com:

 • Objectius
 • Disseny
 • Estructura
 • Accessibilitat
 • Usabilitat
 • Facilitat d’ús
 • Posicionament de cercadors
 • Internacionalització

I es fan propostes de millora a la tasca que s’està realitzant

A la segona fase de plà d’acció es treballen aspectes com:

 • Anàlisi de la situació del sector i de la competència a la xarxa
 • Definició d’objectius i del públic prioritari a internet
 • Definició d’indicadors per mesurar l’èxit del projecte
 • Treball en posicionament a cercadors, anàlisi de presència en directoris i mercats digitals, publicitat a cercadors, disseny d’un newsletter i d’un pla de social media (xarxes socials)
 • Capacitació de l’empresa

Quins avantatges té per a l’empresa:

 • Rebreu assessorament personalitzat de professionals de contrastada experiència.
 • Relació contractual únicament amb la Cambra de Comerç de Manresa
 • Accés priotari a serveis complementaris de comerç internacional

Cost i durada de l’acció

 

GRATUIT I SUBVENCIONAT EN EL MARC DEL PROGRAMA XPANDE DIGITAL

Més informació : Jaume Ferrer tel 93 872 42 22  a/e jferrer@cambramanresa.org

 

FULLETO-XPANDE-DIGITAL-2019-

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal