Assessorament punt de venda

La Cambra de Comerç de Manresa aposta per millorar la competitivitat del sector comercial del Bages, format majoritàriament per petites i mitjanes empreses, amb la posada en marxa d’un programa gratuït d’assessorament. L’objectiu és que els establiments obtinguin un diagnòstic personalitzat de la seva situació i propostes per millorar, a partir de l’anàlisi de set àrees clau del negoci. La Cambra ofereix als comerços que participin al programa la visita d’un consultor que estudiarà l’establiment i elaborarà un document detallant-ne els punts forts i punts febles i fent propostes d’actuació.

Els set aspectes clau que s’analitzaran en la fase de diagnòstic són les característiques generals del comerç, l’entorn comercial i els factors d’atractivitat i competencial, la imatge externa i interna de l’establiment comercial, la gestió del punt de venda, les accions en màrqueting i comunicació i la política comercial i de gestió financera.

Amb tot això, el tècnic elaborarà un document amb propostes que puguin aplicar-se de manera fàcil i ràpida. Entre d’altres, el comerç obtindrà una proposta de millora competitiva, centrada en la gestió del punt de venda, una orientació cap a una gestió proactiva del comerç, la posada en valor de les seves pròpies capacitats i recursos, i informació de com aplicar al negoci noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal