La
Cambra

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE MANRESA

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL

De conformitat amb el que preveu la Resolució EMT/2117/2022, de 4 de juliol, per la qual es donen instruccions sobre l’inici del període i la forma d’exposició al públic dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa, actualitzat a data 1 de gener de 2022.

El termini d’exposició és de 30 dies naturals, de conformitat amb el que determina l’apartat 1 de la resolució abans esmentada, el qual finalitza el dia 4 d’octubre de 2022.

Els interessats poden presentar reclamacions dirigides al Comitè Executiu de la Cambra fins el dia 19 d’octubre de 2022. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit i signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa, situada a Muralla del Carme 17-23, 2ona Planta (Ed. Can Jorba), (08241-Manresa) o mitjançant correu electrònic signat amb certificat digital tramés a jgraciac@cambramanresa.org

 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO ELECTORAL

De conformidad con lo previsto en la Resolución EMT/2117/2022, de 4 de julio, por la que se dan instrucciones sobre el inicio del periodo y la forma de exposición al público de los censos electorales de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña en el proceso electoral para la renovación de sus órganos de gobierno, se expone el censo electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Manresa, actualizado a fecha 1 de enero de 2022.

El plazo de exposición es de 30 días naturales, de conformidad con lo que determina el apartado 1 de la resolución antes mencionada, el cual finaliza el día 4 de octubre de 2022.

Los interesados pueden presentar reclamaciones dirigidas al Comité Ejecutivo de la Cámara hasta el día 19 de octbre de 2022. Estas reclamaciones deberán ser presentadas por escrito y firmadas de manera manuscrita en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Manresa, situada en Muralla del Carme 17-23, 2ona Planta (Ed. Can Jorba), (08241-Manresa) o mediante correo electrónico firmado con certificado digital enviado a jgraciac@cambramanresa.org

 

CONSULTA EL CENS ELECTORAL EN EL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.censelectoralcambra.cat/ca/camara/69

 

Consulta quina serà la composició del Ple de la Cambra per a la propera legislatura 23-27 en els documents següents:

Ple 23-27

llegenda composició ple 23-27

 

 

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal