XPANDE DIGITAL 2021- Convocatòria ordinaria

INSCRIPCIO SOL.LICITUDS EXCLUSIVAMENT A  https://sede.camara.es/sede/manresa


Oberta de divendres 28 de maig de 2021 a les 9.00 hores fins el divendres dia 31 de desembre a les 16.00. En tot cas, el termini es podrá escurçar en cas que s’esgoti el pressupost.

Nombre de places: 4 empreses

Objectiu:

Xpande Digital és un programa que té com a objectiu ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital en un mercat exterior, donant suport, d’aquesta manera, la seva estratègia d’internacionalització, així com la seva capacitat d’operar en un entorn digital global.

Aquest entorn digital és un entorn global, gràcies al qual les empreses poden continuar i reforçar la seva activitat exterior. En aquest context, el màrqueting digital internacional ofereix la possibilitat de mantenir l’activitat de promoció a l’exterior tot i les restriccions, així com de rendibilitzar les inversions en aquest àmbit, incrementant el valor dels productes i serveis de les pimes espanyoles, reduint costos i creant noves oportunitats.

Dins el màrqueting en línia, és a dir, aquell que es porta a terme a través de mitjans digitals i dispositius electrònics, hi ha nombroses ‘disciplines’ que s’han de tenir en compte. Algunes depenen de factors que controlem plenament i sobre els quals podem actuar sense dependre de tercers, com són: la usabilitat, analítica web, accessibilitat i experiència d’usuari; totes elles ens permeten actuar sobre el lloc web.

D’altra banda, hi ha altres que depenen no només de factors ‘interns’, sinó també d’ ‘externs’ i serveixen en la seva gran majoria per a la captació i / o la fidelització de l’usuari: Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), Publicitat de Display, màrqueting d’afiliació, Social Media Optimization, mobile màrqueting, email màrqueting i màrqueting de continguts.

Resulta, per tant, necessari dotar les empreses que inicien el seu procés d’internacionalització tant de coneixements en matèria de màrqueting digital, com d’ajudes econòmiques per a l’execució dels seus plans de màrqueting digital internacional.

 

Funcionament

Fase I:

Fase d’Assessorament a la PIME. En aquesta fase l’empresa rebrà un servei d’assessorament personalitzat per part dels tècnics especialistes de la Cambra de Comerç, d’acord amb una metodologia pròpia i amb el suport dels dossiers d’intel·ligència de la Cambra de Comerç d’Espanya. L’objectiu d’aquest assessorament consisteix a analitzar en detall el posicionament digital de l’empresa i establir recomanacions de millora en el marc de la seva estratègia d’internacionalització, i dissenyar d’acord amb la mateixa, un Pla d’Acció en Màrqueting Digital específic per al mercat exterior seleccionat.

Fase II d’Ajudes Econòmiques per a l’execució de plans de Màrqueting Digital Internacional:

Un cop admesa l’empresa en el Programa, l’empresa presentarà a la Cambra de Comerç el Pla de Màrqueting Digital Internacional per a la seva aprovació. Aquest es donarà suport econòmicament d’acord amb els conceptes de despeses elegibles i consideracions generals recollits en l’Annex IV de despeses elegibles.

L’import màxim finançable és de 4.000 €, si bé el Pla podrà ser de major quantitat.

En aquesta convocatoria ordinaria 2021, les despeses que es realitzin seran cofinançades al 40% pel FEDER i pre finançades per les empreses beneficiàries. L’import màxim de la subvenció será de 1600€.

Les empreses tindran de termini fins a la finalització del conveni signat entre Cambra de Comerç de Manresa i les empreses per haver conclòs les accions, així com pagats i justificats totes les despeses vinculades a la mateixa.

També es preveuen actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats camerals (es monitoritzarà la implantació i s’acompanyarà a la PIME per facilitar l’apropiació i aprofitament del que implantat).

A més, es realitzaran accions de comunicació i difusió del programa.

 

INSCRIPCIÓ SOL.LICITUDS A: https://sede.camara.es/sede/manresa

Per a més información, podeu contactar amb en Marc Rodríguez en el telèfon 93 872 42 22   o el correu  mrodriguez@cambramanresa.org

 

XPANDE DIGITAL 2021

 

Anexo I. Información Programa Xpande Digital

Anexo II Declaración responsable Xpande Digital 2021.

Anexo III Convenio Empresa-Cámara Xpande Digital.

Anexo IV. Tipología gastos elegibles y justificación 2021

CONVOCATORIA MANRESA XPANDE DIGITAL 2021