Workshop: Capacitació en diagnosi de transformació digital 4.0

Workshop: Capacitació en diagnosi de transformació digital 4.0

ls workshops de capacitació en diagnosis de transformació digital 4.0 esdevenen uns tallers de formació per a formadors 4.0, dirigits a compartir la metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0.

Aquesta metodologia s’ha desenvolupat, testejat i validat per entitats professionals especialitzades, com el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

A partir de l’anàlisi realitzada per un grup de treball  amb diferents professionals vinculats a la transformació digital en el marc del Programa ProACCIÓ 4.0, s’han analitzat els millors estàndards, solucions i best practices existents pel que fa a eines i metodologies disponibles per ajudar a les empreses i, en especial a les pimes, a reflexionar en les fases inicials de transformació digital, i acompanyar-les en el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0.

10.00 h
Benvinguda. Programa ProACCIÓ 4.0
Carles Miranda, coordinador d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ
10.10 h
Marc conceptual de les diagnosis de transformació digital 4.0:
– Les persones i la Indústria 4.0, com a marc de referència
– Eina web autodiagnosi de maduresa digital
Carles Soler, Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya
10.30 h
Presentació de la Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0: enfocament, fases i eines.
Carles Soler, Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya
Miquel Medialdea, gestor de projectes d’innovació d’ACCIÓ
12.00 h
Debat, aportacions i torn obert de preguntes. Creació grups de treball.
12.30 h
Conclusions i cloenda

PER INSCRIPCIONS AQUI