Webinar – Acord de Comerç i Cooperació de la UE amb el Regne Unit 2021

Webinar – Acord de Comerç i Cooperació de la UE amb el Regne Unit 2021

Dates d’inscripció:

De l’16/01/21, 0:00 h a l’26/01/21, 6:00 h

Dates de celebració:

De l’26/01/21, 09:50 h a l’26/01/21, 12:00 h

 

 

A partir d’l’1 de gener de 2021 al Regne Unit ha quedat fora de la Unió Duanera i de l’Mercat únic de la UE i és un tercer país a tots els efectes tant en comerç de béns com de serveis.

 

El 24 de desembre de 2020 la Comissió Europea i el Regne Unit van arribar a un acord polític sobre les condicions per a la futura relació a partir de l’1 de gener de 2021. Les condicions que es van acordar no són equivalents a les condicions de les que gaudeixen els Estats Membres i suposen l’aparició de formalitats als intercanvis comercials.

 

L’activitat va dirigida exclusivament a empreses espanyoles interessades en la internacionalització dels seus productes i serveis.

 

Informació i Inscripcions aquí