Transport i logística internacional

Transport i logística internacional

Objectius del curs

  • Identificar les formes de protecció (marques i embalatges) de les mercaderies en el transport internacional.
  • Conèixer els règims jurídics, els sistemes i els agents dels diferents mitjans del transport internacional.
  • Identificar i interpretar adequadament els documents dels diferents mitjans que intervenen en  el transport internacional.
  • Calcular correctament els costos dels diferents mitjans de transport internacional.
  • Conèixer els documents i les operacions de l’assegurança del transport internacional.
  • Actualitzar i millorar els coneixements en comerç internacional.

 

Dirigit a

El programa va dirigit a tots els directius i administratius de pimes que hagin de desenvolupar tasques relacionades amb el transport i la logística a escala internacional.

 

Contingut

Introducció al transport internacional.

Les operadores en el transport internacional.

Logística i transport internacional.

Incoterms i transport.

Transport marítim:
Introducció.
Característiques.
Legislació.
Agents.
Documents:
Formes de càrrega.
Costos.

Transport per carretera:
Introducció.
Característiques.
Legislació.
Agents.
Documents:
Formes de càrrega.
Costos.

Transport per ferrocarril:
Introducció.
Característiques.
Legislació.
Agents.
Documents:
Formes de càrrega.
Costos.

Transport aeri:
Introducció.
Característiques.
Legislació.
Agents.
Documents:
Formes de càrrega.
Costos.

Transport intermodal:
Introducció.
Característiques.
Legislació.
Agents.
Documents.

 

Perfil dels ponents

Remigi Palmés
Llicenciat en Management internacional per ESMA. Dedicat a la formació empresarial de gerents i comandaments intermedis, en matèria de direcció i gestió empresarial, comerç internacional i consultoria estratègica especialitzada en pimes.

 

Més informacions i inscripcions a CEVVIRTUAL LLEIDA