PLA D’ACCIÓ INTERNACIONAL DE LES CAMBRES 2020 – PAI 2020

Pla d’Acció Internacional de les Cambres 2020 – PAI 2020

Les Cambres de Comerç de Catalunya us presenten el Pla d’ Acció Internacional de les Cambres de Comerç catalanes per a 2020.Totes les accions seran convocades a través del nostre portal http://www.paicambres.org/

 

fulletó_AccionsPAI2020 actualitzatfebrer20